Od Pięciu Poległych do księdza Niedzielaka – historia powązkowskich pomników

– 10 –

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ
Przybliżenie oraz utrwalenie wiadomości o jednoczącej sile pomników w życiu narodu, zwłaszcza w trudnych okresach historycznych; wyjaśnienie, dlaczego Powązki pełniły tak ważną rolę.

CZAS TRWANIA
Godzina lekcyjna w szkole (przygotowanie do zajęć w terenie) oraz zajęcia przeprowadzone na cmentarzu – 2 godziny lekcyjne.

Scenariusz lekcji w PDF