Szlakiem postaci związanych z Fryderykiem Chopinem – cmentarz Stare Powązki

– 3 –

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ
Przybliżenie uczennicom i uczniom postaci
Fryderyka Chopina oraz przedstawienie osób,
które były związane w jakiś szczególny sposób
z kompozytorem.

CZAS TRWANIA
około 60 min.

Scenariusz lekcji w PDF