Zasłużeni w budowaniu niepodległej Polski po 1918 roku

– 15 –

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ
Przybliżenie (utrwalenie) wiadomości o tworzeniu się państwa polskiego po 123 latach niewoli. Budowanie wspólnej niepodległej Polski: rola różnych specjalistów w organizowaniu życia politycznego, gospodarczego i społecznego II RP.

CZAS TRWANIA
Godzina lekcyjna w szkole – przygotowanie oraz spacer po Powązkach – 2 godziny lekcyjne (1,5 h) na terenie cmentarza.

Scenariusz lekcji w PDF