ZUS – niedocenione dziedzictwo

– 21 –

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ

Przybliżenie osiągnięć polski w budowie i rozwoju nowoczesnegosystemu ubezpieczeń społecznych.

CZAS TRWANIA
Godzina lekcyjna w szkole – przygotowanie oraz spacer po Powązkach – 2 godziny lekcyjne (1,5 h) na terenie cmentarza

Scenariusz lekcji w PDF