Historycznym śladem Legii Warszawa

– 28 –

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ

przybliżenie (utrwalenie) wiadomości o klubie sportowym Legia Warszawa w powiązaniu z osobami pochowanymi na Cmentarzu Stare Powązki.

CZAS TRWANIA

Godzina lekcyjna w szkole – przygotowanie oraz spacer po Powązkach – 2 godziny lekcyjne (1,5 h) na terenie cmentarza

Scenariusz lekcji w PDF