Śiła i światło – kto nam ją daje

– 33 –

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ

Przybliżenie (utrwalenie) wiadomości o historii
energetyki w Polsce (a szczególnie w Warszawie)
w powiązaniu z osobami pochowanymi na Cmentarzu Stare Powązki.

CZAS TRWANIA
Godzina lekcyjna w szkole – przygotowanie oraz spacer po Powązkach – 2 godziny lekcyjne (1,5 h) na terenie cmentarza

Scenariusz lekcji w PDF