Działaczki Społeczne

– 26 –

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ
przybliżenie (utrwalenie) wiadomości o kobietach aktywnych społecznie i politycznie w Polsce (a szczególnie w Warszawie) w powiązaniu z osobami pochowanymi na Cmentarzu Stare Powązki.

CZAS TRWANIA
Godzina lekcyjna w szkole – przygotowanie oraz spacer po Powązkach – 2 godziny lekcyjne (1,5 h) na terenie cmentarza

Scenariusz lekcji w PDF