Polska zbrojna – zasłużeni dla przemysłu zbrojeniowego

– 25 –

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ

Przybliżenie historii i znaczenia polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz jego znaczenia dla obronności kraju.

CZAS TRWANIA
Godzina lekcyjna w szkole – przygotowanie oraz spacer po Powązkach – 2 godziny lekcyjne (1,5 h) na terenie cmentarza

Scenariusz lekcji w PDF