Muzyczna Warszawa

– 31 –

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ

Przybliżenie (utrwalenie) wiadomości o klasycznej muzyce polskiej XIX, XX i początku XXI wieku (a szczególnie w Warszawie) w powiązaniu z osobami pochowanymi na Cmentarzu Stare Powązki.

CZAS TRWANIA
Godzina lekcyjna w szkole – przygotowanie oraz spacer po Powązkach – 2 godziny lekcyjne (1,5 h) na terenie cmentarza

Scenariusz lekcji w PDF