Pierwsze Polskie Lekarki

– 30 –

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ

Przybliżenie historii kobiet,
pionierek w zawodzie lekarza

CZAS TRWANIA
Godzina lekcyjna w szkole – przygotowanie oraz spacer po Powązkach – 2 godziny lekcyjne (1,5 h) na terenie cmentarza

Scenariusz lekcji w PDF