Nie tylko Jan Bytnar. Różne losy więzionych na Pawiaku

– 19 –

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ
Pogłębienie wiedzy o sytuacji okupowanej Warszawy i czym był Pawiak.

CZAS TRWANIA
2 godziny lekcyjne (połowa czasu wizyta na Pawiaku, druga połowa spacer po Starych Powązkach).

Scenariusz lekcji w PDF