Osobowości Warszawy z XVIII i XIX wieku

– 18 –

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ
Przybliżenie historii miasta oraz ciekawych osobowości Warszawy, które pochowano na Starych Powązkach.

CZAS TRWANIA

2 godziny lekcyjne.

Scenariusz lekcji w PDF