Powstanie Styczniowe 1863-1864

– 24 –

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ

Przybliżenie historii tramwajów warszawskich
pierwszego zbiorowego środka transportu
w Warszawie.

CZAS TRWANIA
Godzina lekcyjna w szkole – przygotowanie oraz spacer po Powązkach – 2 godziny lekcyjne (1,5 h) na terenie cmentarza

Scenariusz lekcji w PDF