Rząd dusz – śladami ludzi pióra

– 7 –

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ
Przybliżenie oraz utrwalenie wiadomości o lu-
dziach pióra, ich wpływie na społeczeństwo oraz
roli literatury w dziejach narodu.

CZAS TRWANIA
Godzina lekcyjna w szkole – przygotowanie oraz spacer po Powązkach – 2 godziny lekcyjne (1,5 h) na terenie cmentarza

Scenariusz lekcji w PDF