Z ziemi obcej do Polski – od Merliniego do Kawai Hiroyuki

– 6 –

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ
Przybliżenie wiadomości o cudzoziemcach osia-
dłych w Warszawie i Polakach o cudzoziemskich
korzeniach w powiązaniu z osobami pochowany-
mi na cmentarzu Stare Powązki.

CZAS TRWANIA
Godzina lekcyjna w szkole – przygotowanie oraz spacer po Powązkach – 2 godziny lekcyjne (1,5 h) na terenie cmentarza

Scenariusz lekcji w PDF