Wokół Polskiego Oświecenia

– 1 –

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ
Przybliżenie (utrwalenie) wiadomości o epoce oświecenia w Polsce (a szczególnie w Warszawie) w powiązaniu z osobami pochowanymi na cmentarzu Stare Powązki.

CZAS TRWANIA
Godzina lekcyjna w szkole – przygotowanie oraz spacer po Powązkach – 2 godziny lekcyjne (1,5 h) na terenie cmentarza

Scenariusz lekcji w PDF