My z Napoleonem, Napoleon z nami

– 2 –

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ
Przybliżenie epoki, która ukształtowała postawy
Polaków na następnych kilka pokoleń i o której
do dziś śpiewamy w hymnie narodowym.

CZAS TRWANIA
60 min.

Scenariusz lekcji w PDF