Bankierzy i finansiści

– 29 –

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ

Przybliżenie (utrwalenie) wiadomości o historii bankowości w Polsce (a szczególnie w Warszawie) w powiązaniu z osobami pochowanymi na Cmentarzu Stare
Powązki.

CZAS TRWANIA

Godzina lekcyjna w szkole – przygotowanie oraz spacer po Powązkach – 2 godziny lekcyjne (1,5 h) na terenie cmentarza

Scenariusz lekcji w PDF