Działaczki społeczne

– 13 –

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ
Pogłębienie wiedzy na temat tego w co angażowały się kobiety w XIX i XX wieku i zapoznanie się z ich sytuacją społeczną w Polsce.

CZAS TRWANIA
2 godziny lekcyjne.

Scenariusz lekcji w PDF