Towarzyszki broni

– 12 –

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ
Pogłębienie wiedzy historycznej o wojskowych organizacjach kobiecych i działalności wojskowej kobiet w XIX i XX wieku.

CZAS TRWANIA
2 godziny lekcyjne oraz dodatkowo projekcja filmu.

Scenariusz lekcji w PDF