Od muszkietu do samolotu. Powązkowska historia wojskowości

– 14 –

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ
Przybliżenie przemian w wojsku i służbie wojskowej na przestrzeni ostatnich 200 lat.

CZAS TRWANIA

60 min.

Scenariusz lekcji w PDF