Mędrca szkiełko i oko, czyli polski wkład w naukę

– 11 –

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ
Przybliżenie oraz utrwalenie wiadomości o polskiej nauce, jej przedstawicielach, osiągnięciach polskich naukowców i praktyków w okresie międzywojennym i powojennym.

CZAS TRWANIA
Godzina lekcyjna w szkole, przygotowanie oraz zajęcia w terenie – 2 godziny lekcyjne (na terenie cmentarza).

Scenariusz lekcji w PDF