Od kołyski na Freta do Instytutu Radowego – Warszawa Marii Skłodowskiej- Curie

– 5 –

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ
Przybliżenie oraz utrwalenie wiadomości o Marii
Skłodowskiej-Curie, jej rodzinie i Warszawie
jej czasów.

CZAS TRWANIA
Godzina lekcyjna w szkole – przygotowanie oraz
zajęcia w terenie – 2 godziny lekcyjne (na terenie
cmentarza Stare Powązki).

Scenariusz lekcji w PDF