Wynalazcy i przedsiębiorcy – twórcy polskiego przemysłu

– 24 –

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ

Przybliżenie historii polskiego przemysłu
oraz jego znaczenia dla rozwoju kraju.

CZAS TRWANIA
Godzina lekcyjna w szkole – przygotowanie oraz spacer po Powązkach – 2 godziny lekcyjne (1,5 h) na terenie cmentarza

Scenariusz lekcji w PDF