Autor: admin

Muzyczna Warszawa

– 31 – CEL OGÓLNY ZAJĘĆ Przybliżenie (utrwalenie) wiadomości o klasycznej muzyce polskiej XIX, XX…

Polskie Banki

– 27 – CEL OGÓLNY ZAJĘĆ przybliżenie (utrwalenie) wiadomości o historii bankowości w Polsce (a szczególnie w Warszawie) w powiązaniu…

Towarzyszki broni

– 12 – CEL OGÓLNY ZAJĘĆPogłębienie wiedzy historycznej o wojskowych organizacjach kobiecych i działalności wojskowej…